ZMIANY W KRYTERIACH DOSTĘPU

Rozszerzamy kryteria dostępu dla kandydatów do projektu.
Od teraz mogą zgłaszać się osoby z całego województwa podlaskiego, z każdym rodzajem/poziomem wykształcenia. Na spotkaniach zapewniamy Uczestnikom środki ochrony indywidualnej, doradcy/ trenerzy prowadzą zajęcia z zachowaniem zasad sanitarnych. Harmonogram zajęć będzie dostosowany do możliwości każdej osoby, do rodzinnych obowiązków uczestników.
Zapraszamy do udziału!