ZOBACZ JAK MOŻEMY CI POMÓC: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA”

Sprawdź, jakie formy wsparcia oferujemy w ramach projektu „Stała ścieżka zawodowa”. Wszystkie form aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu są bezpłatne. Wejdź na stronę i poznaj szczegóły. Nie zwlekaj! Liczba miejsc ograniczona.

 

Jednym z pierwszych kroków realizowanych w ramach projektu „Stała ścieżka zawodowa” jest identyfikacja potrzeb Uczestników oraz diagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Następnie w ramach grupy odbywa się poradnictwo zawodowe, które kontynuowane jest na indywidualnych spotkaniach.

Identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu pozwala na wybranie odpowiednich szkoleń zawodowych, które mają na celu podniesienie kwalifikacji Uczestnika i nabycie przez niego nowych kompetencji zawodowych.

Dzięki pośrednictwu pracy Uczestnicy odbywają 3-miesięczne staże zawodowe, które pozwalają na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego. Po zakończeniu udziału w projekcie odbycie stażu ułatwia wejście na rynek pracy.

Uczestnikom Projektu zapewniamy także:

  • Bezpłatne egzaminy zawodowe
  • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego
  • Stypendium szkoleniowe i stażowe
  • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby zakwalifikować się do projektu na stronie „Stała ścieżka zawodowa”. Z tej strony pobierzesz także regulamin rekrutacji i udziału oraz formularz zgłoszeniowy. Nie zwlekaj! Liczba miejsc jest ograniczona.