Zrealizowano kolejne formy wsparcia

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu rozpoczęli 06.03.2021 r., 09.03.2021 r. i 10.03.2021 r. zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Następnie zrealizowane zostały spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu w okresie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 16.03.2021 r.

Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla VI grupy zrealizowany został w terminie od 13.03.2021 r. do 14.03.2021 r. Również w okresie od dnia 11.03.2021 r. do dnia 18.03.2021 r. kolejni uczestnicy wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z prawnikiem. Ponadto od dnia 11.03.2021 r. kolejni uczestnicy rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.