ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW

Mamy przyjemność poinformować, iż dnia 08.02.2020r. Uczestnicy grupy 6 zaczynają Warsztaty kompetencji społecznych – warsztaty „Zarządzanie czasem czyli planowanie i organizacja czasu pracy”, które łącznie liczą 24 godziny.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.