ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY

Informujemy, iż 14.12.2019 grupa VI Uczestników projektu „Zrób krok w stronę aktywności” rozpoczęła warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty liczą łącznie 30 godzin.

 

Projekt „Zrób krok w stronę aktywności”  realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Multi-Profit Robert Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – do 31.12.2020 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące woj warmińsko-mazurskiego, bierne zawodowo lub bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,  w tym również osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.