ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: DORADCA ZAWODOWY I POŚREDNIK PRACY

Dnia 21.10.2019 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach zad. 1 Diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla Uczestników grupy V, w Braniewie. Każdy Uczestnik przejdzie dwa spotkania po 2 godz. z doradcą zawodowym.

 

Mamy również przyjemność poinformować, iż dnia 26.10.2019 r. dla Uczestników grupy 2 rozpoczną się indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy w ramach zad.5 „Pośrednictwo pracy”, gdzie na każdego UP przypadają 2 spotkania po 2 godz. To zadanie realizowane będzie w Braniewie.

28.10.2019 r. rozpocznie się Indywidualne poradnictwo psychologiczne w ramach zad. 2 dla Uczestników grupy V.