ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: DORADZTWO I SZKOLENIA ZAWODOWE

Przed nami kolejne formy aktywizacji zawodowej Uczestników projektu „Zrób krok w stronę aktywności”. W dniu 15.02.2020 r. rozpocznie się Indywidualne wsparcie doradcze dla Uczestników grupy X. Każda osoba przejdzie 4 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Czas trwania spotkania to w godziny.

 

Również 15.02.2020 r. rozpocznie się Indywidualne pośrednictwo pracy dla Uczestników grupy VII. Każdy z Uczestników przejdzie 2 indywidualne spotkania po dwie godziny.

W dniu 18.02.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe dla grupy VI „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości” liczące 150 godzin oraz dla grupy VII  „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości” liczące 150 godzin.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.