ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Informujemy, iż 25.11.2019 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla grupy III w Braniewie oraz 23.11.2019 r. rozpoczyna się Diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – indywidualne spotkanie z psychologiem dla Uczestników grupy VI. Każdy Uczestnik przejdzie spotkanie liczące 2 godz.

 

Projekt „Zrób krok w stronę aktywności”  realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Multi-Profit Robert Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – do 31.12.2020 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące woj warmińsko-mazurskiego
  • bierne zawodowo lub bezrobotne
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • w tym również osoby niepełnosprawne

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.