ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE

Informujemy, że od 23.05.2019 rozpoczyna się  Indywidualne wsparcie doradcze w ramach zadania 6. dla pierwszych trzech grup. Spotkania będą odbywały się w Braniewie.

 

Każdy Uczestnik projektu odbędzie indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (4 godziny, 2 spotkania po 2 godziny).

Zakres tematyczny: kompleksowa i indywidualna pomoc w zakresie poszukiwania pracy zgodnie z kwalifikacjami i oczekiwaniami Uczestników/czek oraz potrzebami lokalnego rynku pracy, motywowanie Uczestników projektu do samodzielnej aktywności w poszukiwaniu stażu i pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.