ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: KOLEJNE GRUPY ROZPOCZYNAJĄ WARSZTATY

Mamy przyjemność poinformować, iż dnia 07.02.2020 r. Uczestnicy grupy X projektu „Zrób krok w stronę aktywności” zaczynają Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

 

Dnia 08.02.2020 r. grupa VI rozpoczyna Warsztaty kompetencji społecznych- Warsztaty „Zarządzanie czasem czyli planowanie i organizacja czasu pracy”, które liczą łącznie 24 godziny.

Projekt „Zrób krok w stronę aktywności”  realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Multi-Profit Robert Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – do 31.12.2020 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące woj warmińsko-mazurskiego, bierne zawodowo lub bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,  w tym również osoby niepełnosprawne.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel.: 605-202-933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
zrobkrokwstroneaktywnosci@humaneo.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.