ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: KOLEJNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym kolejni Uczestnicy projektu „Zrób krok w stronę aktywności” rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Celem spotkań jest udzielenie kompleksowej i indywidualnej pomocy w zakresie poszukiwania pracy zgodnie z kwalifikacjami i oczekiwaniami Uczestników/czek oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Zadaniem pośrednika pracy jest także motywowanie Uczestników projektu do samodzielnej aktywności w poszukiwaniu stażu i pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.