ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: POŚREDNICTWO PRACY

Przed uczestnikami projektu „Zrób krok w stronę aktywności” kolejna forma aktywizacji zawodowej. Uprzejmie informujemy, iż 11.10.2019r.  ruszą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w ramach zad.5 „Pośrednictwo pracy” dla grupy 1. Na każdego uczestnika przypadają dwa spotkania po 2 godz. spotkania będą miały miejsce w Braniewie.

 

Jednocześnie informujemy, iż 11.10.2019 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem w ramach zad.1 Diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualne Ścieżki Reintegracji dla grupy V w Braniewie.

Projekt „Zrób krok w stronę aktywności”  realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Multi-Profit Robert Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – do 31.12.2020 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące woj warmińsko-mazurskiego
  • bierne zawodowo lub bezrobotne
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • w tym również osoby niepełnosprawne

Poznaj szczegóły na stronie projektu „Zrób krok w stronę aktywności”.

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.