ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: PRZED UCZESTNIKAMI KOLEJNE FORMY WSPARCIA

Uczestnicy grupy III w terminach 2.05.2019 – 08.05.2019 wezmą udział w dwugodzinnym indywidulanym spotkaniu z psychologiem w ramach zadania 1 – Diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Zajęcia będą odbywać się w Braniewie.

 

Uczestnicy grupy I w terminie 2.05.2019-13.05.2019, grupy II w terminie 8.05.2019-15.05.2019, grupa II w terminie 16.05.2019-23.05.2019 będą uczestniczyli w czterogodzinnym indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym w ramach zad.1 Diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Zajęcia będą odbywać się w Braniewie.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.