ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: RUSZAJĄ WARSZTATY ICT

Mamy przyjemność poinformować, iż 5.08.2019 r. ruszają Warsztaty szkoleniowe ICT dla grupy 1 i 2 w wymiarze 60 godzin. Szkolenie będzie odbywać się w Braniewie.

 

Warsztaty szkoleniowe ICT są przewidziane dla 48 Uczestników/-czek Projektu w wymiarze 60 godzin na grupę.

Zakres tematyczny: podstawowa obsługa komputera, obsługa programów do edycji tekstu, arkusze kalkulacyjne, korzystanie z Internetu, bezpieczeństwo w sieci.

Wymagana frekwencja – 100%.

UP przysługują materiały dydaktyczno-biurowe (pendrive, płyty CD), catering (obiad i przerwa kawowa), możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, otrzymanie certyfikatu (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu) oraz zwrot kosztów dojazdu.