ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniu 16.01.2020 r. Uczestnicy projektu „Zrób krok w stronę aktywności” z grupy X rozpoczną Diagnozę potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki reintegracji. W ramach realizacji tego zadania poprowadzone zostaną spotkania z doradcą zawodowym.

 

Zakres tematyczny: zbadanie indywidualnych predyspozycji, preferencji, kompetencji i uzdolnień zawodowych Uczestników/czek projektu, określenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz informowanie o specyfice lokalnego rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.