ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: UZYSKAJ ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

W ramach projektu „Zrób krok w stronę aktywności” Uczestnicy mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu.  Jeżeli jesteś uczestnikiem projektu i brałeś udział w następujących formach wsparcia:

Zadanie 1. Diagnoza potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji :

  • spotkanie z psychologiem
  • spotkanie z doradcą zawodowym

Zadanie 2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Zadanie 3. Warsztaty kompetencji społecznych

  • Warsztaty „Chcieć to móc”
  • Warsztaty „Zarządzanie czasem czyli planowanie i organizacja czasu pracy”

Zadanie 4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Zadanie 5. Pośrednictwo pracy

Zadanie 6. Indywidualne wsparcie doradcze

Zadanie 7. Szkolenia otwarte

Zadanie 8. Staże zawodowe

Zadanie 9. Warsztaty szkoleniowe ICT

Pobierz dokumenty na stronie projektu „Zrób krok w stronę aktywności” i  uzyskaj zwrot kosztów.

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.