ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Informujemy, iż Uczestnicy grupy VIII i IX dnia 09.01.2020 zaczynają Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które łącznie liczą 30 godzin. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Zrób krok w stronę aktywności”.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.