ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: WZNAWIAMY SZKOLENIA!

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 22.05.2020 r. wznawiamy realizację szkolenia zawodowego dla grupy 10. Szkolenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Szkolenie zawodowe dla tej grupy Uczestników projektu realizowane będzie z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą klienta i kasy fiskalnej”. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

 

W projekcie „Zrób krok w stronę aktywności” biorą udział osoby w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące woj. warmińsko-mazurskiego, bierne zawodowo lub bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w tym również osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.