ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: ZAKOŃCZONE SZKOLENIE I EGZAMIN ZAWODOWY

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy projektu „Zrób krok w stronę aktywności” w dniu 13 marca 2020 r. zakończyli szkolenie zawodowe pn. „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości”.

 

W tym samym dniu uczestnicy mieli możliwość podejścia do egzaminu zawodowego nadającego kwalifikacje. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokich wyników.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące woj. warmińsko-mazurskiego
  • bierne zawodowo lub bezrobotne
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • w tym również osoby niepełnosprawne

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.