ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: ZARZĄDZANIE CZASEM CZYLI PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY

Dnia 3.02.2020 r. Uczestnicy projektu „Zrób krok w stronę aktywności” z grupy X rozpoczną warsztaty kompetencji społecznych „Zarządzanie czasem czyli planowanie i organizacja czasu pracy”.

 

Jednocześnie informujemy, iż 03.02.2020 r. grupa 8 rozpoczyna szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości” liczące 150 godzin.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.